Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Pierwsze szkolenie dla beneficjentów za nami

Przejdź do - Pierwsze szkolenie dla beneficjentów za nami

W dniu 14.03.2017r. w Zawadzie Pilickiej w hotelu "Amazonka", przy współpracy z pracownikami Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przeprowadzone zostało szkolenie dla beneficjentów. Dotyczyło wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 06.09.2016r. oraz wypełniania wniosków o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że szkolenie to przyczyniło się do poszerzenia wiedzy beneficjentów, na temat możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.  Serdecznie dziękujemy Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Dziękujemy, również właścicielom hotelu "Amazonka" za życzliwe przyjęcie członków naszego Stowarzyszenia.

 

Dla zainteresowanych przedstawiamy prezentacje, przygotowane i opracowane przez pracowników Biura RLGD tutaj oraz Urzędu Marszałkowskiego tutaj.

 

Czytaj więcej o: Pierwsze szkolenie dla beneficjentów za nami

Zaraszamy na szkolenie dla beneficjentów

Przejdź do - Zaraszamy na szkolenie dla beneficjentów

W związku z planowanym naborem wniosków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w zakresie wytycznych zawartych w rozporządzeniu oraz w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Szkolenie to odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku w Hotelu Amazonka, Zawada Pilicka 130, gmina Irządze , w godzinach 16.00-18.00.  Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej o: Zaraszamy na szkolenie dla beneficjentów

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba"

Przejdź do - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba"

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenie na Walne Zebranie Członków, które odbedzie się 15 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu Amazonka, Zawada Pilicka 130, gmina Irządze. Porządek obrad tutaj .

Czytaj więcej o: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba"